Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

85 MM ARMATA PRZECIWPANCERNA WZ. 1944 (D-44)

Artyleria

Półautomatyczna armata przeciwpancerna D-44 zaprojektowana została w 1943 r. Na uzbrojenie armatę przyjęto w okresie powojennym. Wyprodukowano blisko 11, 000 egzemplarzy. Później trafiły do państw Układu Warszawskiego oraz satelickich państw w Azji i Afryce. W wielu krajach D-44 wykorzystywana jest do dnia dzisiejszego. Wojsko Polskie pierwsze egzemplarze nabyło na przełomie lat 40-stych i 50-siątych, na służbie pozostały do lat 80-tych.

85 MM M1944 ANTI-TANK GUN (D-44)

Semi-automatic anti-tank cannon D-44 was designed in 1943. On the cannon adopted in the postwar period. The total number consists of 11,000 pieces. The Warsaw Pact armies and the satellite countries in Asia and Africa. In many countries, the D-44 is used to this day. Polish Army first copies purchased in the late 40's and 50's, in the service of the remaining years of the 80's.