Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

152 MM HAUBICOARMATA WZ.1937 (MŁ-20)

Artyleria

Działa tego typu brały udział w walkach o Kołobrzeg w marcu 1945 r. wspierając ogniem ataki piechoty. Na ekspozycji prezentowane są trzy warianty haubicoarmaty MŁ-20 różniące się detalami podwozia. Jeden z nich – wz. 1937/1985 stanowi polską modyfikację pierwowzoru polegającą na wymianie kół pochodzących z samochodu ciężarowego KrAZ 255B. Produkcja seryjna w okresie 1937–1946 zakończyła się wypuszczeniem blisko 7000 egzemplarzy. Od wiosny 1944r. haubicoarmaty znajdowały się na wyposażeniu Wojska Polskiego.

152 MM M1937 HOWITZER (ML-20)

This kind of guns took part in the battle of Kolobrzeg in March 1945. Their crews supported assaults of infantry. The exhibition consists of three versions of howitzer ML-20. One of them model 1937/1985 is a result of Polish modification. The Polish engineers added wheels from the Soviet truck KrAZ 255B. The Overall number of made guns between 1937–1946 reached 7000 pieces.