Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

45 MM ARMATA PRZECIWPANCERNA WZ. 1942 (M-42)

Artyleria

Armata przeciwpancerna 45 mm wzór 1942 stanowiła modyfikację armaty wzór 1937 (Muchobojka). Lufa została wydłużona, co spowodowało zwiększenie prędkości początkowej pocisku w skutek, czego przemijalność pancerza mocno wzrosła. Powiększono grubość tarczy ochronnej oraz uproszczono konstrukcję podwozia. Między 1943 a 1946 r. zbudowano około 11, 000 egzemplarzy. Prezentowany eksponat przekazany został do Muzeum w 1973 r. z Jednostki Wojskowej 2206 w Grudziądzu.

45 MM M1942 ANTI-TANK CANNON (M-42)

45 mm gun model 1942 was a modification of the model 1937. The modern version consists of extended barrel, increased thickness of a shield, and a simplified chassis design. The overall number of guns made between 1943 and 1946 consists of approximately 11,000 pieces. The present 45 mm M1942 anti-tank gun is a gift of the Military Unit 2206 in Grudziadz.