Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

160 MM MOŹDZIERZ CIĘŻKI WZ. 1943

Artyleria

Ciężki moździerz wz.1943 stanowi modyfikację wersji o kalibrze 120mm. Na wyposażenie Armii Czerwonej wprowadzony został w styczniu 1944 r. W Wojsku Polskim moździerze kalibru 160 mm funkcjonowały do lat 80-tych. Egzemplarz przekazany do Muzeum w 1976 r. z Jednostki Wojskowej 1530 w Regnach.

160 MM M1943 HEAVY MORTAR

Heavy mortar model 1943 is a modification of a caliber of 120 mm. The Red Army got it in January 1944. The Polish Army used a type of mortar till 1980's. The present exemplar is from the Military Unit 1530 in Regny.