Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

37 MM ARMATA PRZECIWLOTNICZA WZ. 1939 (61-K)

Artyleria

Do służby w Armii Czerwonej armata weszła w 1939 r. i była podstawową bronią Armii Czerwonej podczas II wojny światowej przeznaczoną do zwalczania samolotów na wysokościach do 2500 m. Produkcję realizowano między 1939–1944 r. Prezentowany egzemplarz wyprodukowano w 1944 r. i był używany w 15. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. W muzeum znajduje się od 1966 r.

37 MM M1939 ANTI-AIRCRAFT GUN (61-K)

The present exemplar made in 1944 used the equipment of the 15 Anti-aircraft Artillery Regiment. The museum has it since 1966. The gun used the Red Army between 1939 and 1944. Construction could destroy planes up to 2500 m.