Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

57 MM ARMATA PRZECIWPANCERNA WZ. 1943 (ZiS-2)

Artyleria

ZIS-2 to jedno z najbardziej znanych dział Armii Czerwonej. Ogólna liczba wyprodukowanych dział między czerwcem 1941 a 1945 r. wynosi ok. 10, 000 egzemplarzy. Długolufowa armata ZiS-2 stanowiła bardzo skuteczną broń przeciwpancerną wykorzystywaną przez Armię Czerwoną oraz Wojsko Polskie. Projekt wykorzystano podczas prac nad działami samobieżnymi. Dysponowały nimi samodzielne pułki oraz pułkowe brygady artylerii przeciwpancernej składające się z 24 dział. Na służbie pozostawały do połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

57 MM M1943 ANTI-TANK CANNON (ZiS-2)

ZIS-2 is one of the most famous cannon of the Red Army. A long barrel of ZIS-2 was a very effective anti-tank weapon used by the Red Army. The overall number guns of this type made between June 1941 and 1945 reached approximately 10,000 pieces. The gun of 57 mm became main armament of self-propelled guns. The Polish Army in the Soviet Union got it. Both independent regiments and regimental artillery brigades consisted of 24 anti-tank guns. In the service remained until the mid 1950's.