Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

107 MM DZIAŁO BEZODRZUTOWE B-11

Artyleria

Działo bezodrzutowe B-11 produkcji radzieckiej znalazło się na wyposażeniu armii większości państw Układu Warszawskiego oraz satelitów ZSRR w Azji i na Bliskim Wschodzie. Do cech charakterystycznych należą gładka (niegwintowana) lufa oraz brak urządzeń powrotnych, co pozwoliło uzyskać niewielką masę działa w porównaniu z konwencjonalnymi armatami tego kalibru. Amunicję B-11 stanowiły pociski odłamkowe O-883A oraz przeciwpancerne BK-883. Prezentowany egzemplarz przekazany został do Muzeum w 1976 z Jednostki Wojskowej 1530 w Regnach.

107 MM B-11 RECOILLESS GUN

Recoilless rifle B-11 the Soviet design from the 1950's possessed most of armies of the Warsaw Pact and the Soviet allies in Asia and the Middle East. The characteristics of weapon are following: a smooth bore barrel and the lack of running-out presses allowing to keep a low mass of gun im comparison to conventional guns of the same calibre. Ammo B-11 were the missiles and anti-explosive.The present exemplar is a gift of the Military Unit 1530 in Regny in 1976.