Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

122 MM HAUBICOARMATA WZ. 1931/1937/1985 (A-19)

Artyleria

Radziecka Haubicoarmata wz. 1931/1937 kalibru 122 mm opracowano w latach trzydziestych. W latach 1936–1946 wyprodukowano łącznie 2, 450 egzemplarzy. Chrzest bojowy nastąpił podczas konfliktu radziecko-japońskiego w 1939 roku. Prezentowany wariant stanowi polską modyfikację dokonaną w połowie lat osiemdziesiątych, polegającą na wymianie pierwotnych, węższych kół na koła pochodzące z samochodu ciężarowego KrAZ 255B. Wojsko Polskie używało haubicoarmat A-19 w latach 1944 – 2004.

122 MM ORDNANCE M1931/1937 /1985 (A-19)

Soviet ordnance M 1931/1937 caliber 122 mm developed in the 30's. A total number reached 2,450. Baptism of fire took place during the Soviet-Japanese conflict in 1939. A visible variant is a modification of the 80's, through the exchange of the original, narrower wheels on the wheels from the truck KrAZ 255B. Polish Army used the ordnance A-19 between 1944 and 2004.