Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

76,2 MM ARMATA PUŁKOWA WZ. 1927/1939

Artyleria

Projekt armaty pułkowej 76, 2 mm wz. 1927 powstał w oparciu o działo skonstruowane na początku I wojny światowej. Między 1928 a 1943 rokiem w Związku Radzieckim skonstruowano blisko 16 500 egzemplarzy; chrzest bojowy nastąpił podczas walk radziecko-mongolsko-japońskich toczonych u schyłku lat trzydziestych. Od roku 1943 armaty wz. 1927/1939 zastępować zaczęto zmodyfikowaną wersją – wz. 1943. W Wojsku Polskim w ZSRR, armaty prezentowanego typu otrzymała w latach 1943–1944 r. część pułków piechoty. Pozostawały na służbie do końca lat czterdziestych.

76,2 MM M1927/1939 REGIMENTAL GUN

76,2 mm M1927 regimental gun bases on the World War I design. Between 1928 and 1943, 16 500 exemplars left assembly lines. The baptism of fire of gun took place during the Soviet-Japanese war in 1939. In 1943 the obsolete M1927 model replaced gradually M1943. The Polish Army in the USSR used a few of them.