Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

100 MM ARMATA POLOWA WZ. 1944 (BS-3)

Artyleria

100 mm radziecka holowana armata polowa do zwalczania celów ogniem pośrednim oraz przeciwpancerna do zwalczania celów opancerzonych ogniem bezpośrednim. Armata BS-3 była produkowana w latach 1944 - 1951. Wyprodukowano ich ok. 4000 egzemplarzy. Pierwsze egzemplarze BS-3 trafiły do Wojska Polskiego w 1947 r. gdzie służyły do lat osiemdziesiątych.

100 MM M1944 FIELD CANNON (BS-3)

In 1944 the BS-3 entered production in 1944. The overall number of made guns consists of approximately 4 thousand pieces. Polish Armed Forces used it between 1947 and the 1980's.