tel. 94 35 252 53, rezerwacja przewodnika i grup tel. 94 35 212 88