Warto wiedzieć, że działania wojenne w Dardanelach w latach 1915-1916 pochłonęły około pół miliona ofiar, i to że stanowią w naszym kraju wciąż mało znany epizod I Wojny Światowej. Zapraszamy na wystawę „Gallipoli 100 lat po bitwie”.

Kampania ta z perspektywy Turcji i państw Wspólnoty Brytyjskiej miała jednak bardzo istotne znaczenie. Z jednej strony zapoczątkowała błyskotliwą karierę wojskową późniejszego twórcy i pierwszego prezydenta Republiki Turcji Kemala Atatürka, z drugiej zahamowała na pewien czas szybko rozwijającą się karierę polityczną jej inspiratora, Sir Winstona Churchilla. Walki na półwyspie Gallipoli odegrały znaczną rolę w tworzeniu się świadomości narodowej Australijczyków, Nowozelandczyków oraz współczesnych Turków. Wśród historyków nie brak też głosów mówiących, że porażka wojsk Ententy w Dardanelach znacznie przyśpieszyła wybuch rewolucji październikowej w Rosji.

Celem przygotowanej przez dr. Piotra Nykiela z Katedry Turkologii UJ wystawy „Gallipoli – 100 lat po bitwie" jest zachęcenie widza do odwiedzenia rejonu Dardaneli, który stanowi unikalne połączenie wciąż stosunkowo dobrze zachowanych pól bitewnych i fortyfikacji z urzekającym krajobrazem. Na ekspozycję składa się trzydzieści plansz, przedstawiających w ogólnym zarysie (w jęz. polskim i tureckim) genezę, przebieg i skutki działań morskich w Dardanelach oraz kampanii na półwyspie Gallipoli. Materiał ikonograficzny stanowi ok. 100 fotografii, z których większość przedstawia aktualny stan zachowania pól bitewnych i cmentarzy. Nie brak także zdjęć archiwalnych oraz informacji dotyczących Polaków walczących na tym froncie.