Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

Dofinansowanie

MUZEUM

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu realizuje zadanie pt. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. 

Celem zadania jest zakup wyposażenia umożliwiającego podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego oraz bezpieczeństwa znajdujących się tam zabytków.

 

Dofinansowanie MKiDN: 100.000,00 zł
Wartość zadania łącznie: 126.995,53 zł

 

 


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY