W Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości tamtejszej ekspozycji muzealnej.


Gospodarzem projektu jest Instytut Pamięci Narodowej. Chodzi o przeniesienie do Podborska części pomników radzieckich, świadczących o zniewoleniu Polski przez ZSRR. Sprawa ma charakter wyjątkowy, bo do tej pory w naszym kraju nie udało się uporać z tą częścią historii okresu komunizmu. Na cele muzealne ma zostać zaadaptowany bunkier nr 18, obecnie wyłączony z użytkowania, a modernizację ma przejść również bunkier nr 17, obecnie Muzeum Zimnej Wojny.

Jak mówi starosta Tomasz Tamborski, decyzja o realizacji muzeum w Podborsku, przez niektórych krytykowana, nie tylko się sprawdziła, ale teraz może być skutecznie rozwijana. Idea zawiera nie tylko rozbudowę muzeum, ale także powstanie inwestycji towarzyszących, w tym ścieżki historycznej, prowadzenie badań naukowych i działań edukacyjnych.

Fot. Radosław HoraninPartnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.