Za nami kolejny, już VII Powiatowy Konkurs Historyczno - Sportowy „Baw się historią - Kołobrzeg moje miasto”. Organizatorami byli Szkoła Podstawowa Nr 4  oraz Muzeum Oręża Polskiego.


Konkurs objęty był Patronatem Honorowym  Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego oraz Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka.

Konkurs odbył się w ramach 72 - rocznicy Walk o Kołobrzeg  i Zaślubin Polski z morzem.

W konkursie wzięło udział 7 drużyn, reprezentujących Szkoły Podstawowe nr 3, 4, 5, 6, 9,  Zespół Placówek Oświatowych Morska Kraina w Kołobrzegu oraz Szkołę Podstawową w Dźwirzynie. Poszczególne konkurencje i zadania miały charakter zarówno edukacyjny (krzyżówka historyczna, pytania o historii naszego miasta) jak i sportowe, zgodnie z dewizą „w zdrowym ciele - zdrowy duch”. Poziom wiedzy, umiejętności oraz sprawności zręcznościowo - sportowych uczniów był wysoki i wyrównany.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja sędziowska w składzie:
dr Jakub Ciechanowski oraz Karol Adamuszek. Ostatecznie konkurs wygrał Zespół Placówek Oświatowych Morska Kraina (27 pkt), II miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 3 (24 pkt), a trzecie miejsce Szkole Podstawowej nr 6 (21,5 pkt).

Przyznano  również nagrody specjalne :dla najlepszej drużyny w konkurencjach sportowych, która trafiła do uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych Morska Kraina oraz najlepszej drużyny „historycznej”, którą okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 uzyskując maksymalną liczbę punktów (23/23).

Konkurs został uświetniony pokazem przygotowanym przez grupę rekonstrukcyjną  „Grupa Słowian”. Zaprezentowane zostały dawne rzemiosła: robienie krajek i sieci rybackich. Słowianie są grupą działającą przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizatorów w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu. Szczególne podziękowania składamy instytucjom i osobom prywatnym za ufundowanie nagród:
- Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu;
- Gmina Miasto Kołobrzeg;
- Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu;
- Rada Rodziców przy SP nr 4 w Kołobrzegu;
- Studio Historyczne „Huzar” - Pan Łukasz Gładysiak;
- Wydawnictwo „Reda” - Pan Kazimierz Ratajczyk;
- Firma Usługowo - Handlowa Lambra - Pani Katarzyna Niewiadomska

Dziękujemy również lokalnych mediom za objęcie konkursu patronatem medialnym:
- Głos Koszaliński;
- Radio Kołobrzeg;
- Gazeta Kołobrzeska;
- Kołobrzeskie Wiadomości;
- Radio Plus;
- Radio Koszalin.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody. Do zobaczenia za rok.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.