To już 40 lat odkąd w lutym 1977 roku, po kapitalnym remoncie, Pałac Braunschweigów przejęty został przez Muzeum Oręża Polskiego.

Najpierw do nowych pomieszczeń przeniesiono biura i pracownie merytoryczne. Następnie na parterze i w piwnicach budynku rozpoczęły się prace wystawiennicze. Równocześnie przez cały ten czas pracownicy Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków ze Szczecina prowadzili jeszcze niezbędne prace wykończeniowe. 18 czerwca 1977 r. otwarto pierwszą wystawę poświęconą historii miasta.

Pałac Brunszwickich został zbudowany przez kupca Christiana F.H. Plüddemanna, w pierwszym dwudziestoleciu XIX w., jako wiano dla córki Almy. Od momentu kiedy Alma poślubiła Henryka Braunschweiga, przedstawiciela jednej z najstarszych rodzin patrycjuszowskich Kołobrzegu, pałac ten nazywany jest Pałacem Braunschweigów.

Przed wybuchem drugiej wojny światowej budynek wykupiło miasto i rozpoczęło jego remont z przeznaczeniem na muzeum.
W czasie walk o miasto, w marcu 1945 roku, nie uległ on większym zniszczeniom. Po wojnie mieścił się tu Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, sąd i inne instytucje

Obecnie w pałacu znajduje się Muzeum Miasta Kołobrzeg z dwiema wystawami stałymi „Dzieje Kołobrzegu” i „Zbiory metrologiczne”, salą wystaw czasowych, biblioteką i administracją.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.