Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1.AWP w Gozdowicach otrzymało nowe tablice edukacyjno-informacyjne do wystawy stałej oraz materiały promocyjne.

 

Zadanie polegające na wykonaniu 7 nowych tablic oraz wydrukowaniu 5.000 sztuk ulotek informacyjnych zrealizowało Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu - jako partner i koordynator projektu utworzenia Zachodniopomorskiego Szlaku Muzeów Wojskowych. Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Tablice i ulotki dotyczą historii wojsk inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego i operacji wojskowych z marca i kwietnia 1945r, historii, technologii przepraw mostowych oraz tworzenia Zachodniopomorskiego Szlaku Muzeów Wojskowych.