Dzieje kołobrzeskiej twierdzy w czasach fryderycjańskich były tematem wykładu dr Grzegorza Podrucznego i spotkaniem inicjującym współpracę naszego muzeum z Collegium Polonicum w Słubicach.

Od ponad 50 lat Muzeum Oręża Polskiego prowadzi badania nad historią fortyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w dziejach miasta Kołobrzeg a także w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym Pomorza i Europy na przestrzeni wieków. Wyniki tych badań przedstawiamy Państwu w dziale związanym z projektem badawczym „Twierdza Kołobrzeg”.

Dział ten poświęcony będzie historii kołobrzeskiej twierdzy, poszczególnych obiektów oraz prezentacji działań z zakresu jej upowszechniania w formie wystaw, programów edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych i publikacji, realizowanych przez Muzeum Oręża Polskiego od roku 1963. Znajdą tu Państwo bogaty materiał ikonograficzny, historiografię funkcjonowania Twierdzy począwszy od najstarszych udokumentowanych świadectw, biogramy ważnych postaci, informacje związane m.in. z architekturą, kulturą, życiem codziennym i obyczajami, działaniami wojennymi, rozwojem gospodarczym, relacjami politycznymi. Jest to próba analizy faktów historycznych z punktu widzenia obecnych mieszkańców obszaru o wielokulturowej historii i dziedzictwie.

Dział ten przedstawiać będzie także informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach tworzenia szlaków tematycznych, wydarzeń kulturalnych, inscenizacji historycznych i wystaw.

Celem tego zadania jest podniesienie jakości wiedzy na temat historii miasta, zwrócenie uwagi na pozostałości dawnych umocnień obronnych a także pobudzenie wrażliwości o stan zachowania zabytków nieruchomych.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.