Organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje i inne podmioty/osoby, współpracujące z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

 

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Liga Morska i Rzeczna

Fundacja na rzecz Ochrony Zabytków Militarnych i Propagowania Sportów Lotniczych Fort-Rogowo

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu

Bałtycki Hufiec Morski ZHP o/ Kołobrzeg