Baw się i ucz! Sprawdź jak latają samoloty? Dlaczego błysk poprzedza grzmot pioruna? Oraz wiele innych zjawisk fizycznych!


NADMORSKA EUREKA,

INTERAKTYWNA  WYSTAWA FUNDACJI EUREKA,

UWAGA TYLKO W LIPCU I SIERPNIU!

KAMIENICZKA KUPIECKA ul. GIERCZAK  5 przy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,

ZAPRASZAMY  

Osoby Indywidualne,  grupy, kolonie, wycieczki !

ATRAKCJE :
badanie szybkości dźwięku, latająca piłka w strumieniu powietrza, wodne twierdzenie Pitagorasa, kula plazmowa, ultrafiolet, gra grawitacyjna, krążki Stelmacha

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.