Muzeum Miasta Kołobrzeg mieści się w zabytkowym Pałacu Braunschweigów przy ul. Armii Krajowej 13.

GODZINY ZWIEDZANIA: Oddział Historii Miasta

Pałac Braunschweigów – Brunszwickich został zbudowany przez bogatego kupca Christiana F.H. Plüddemanna, w pierwszym dwudziestoleciu XIX wieku, jako wiano dla córki Almy. Od momentu kiedy Alma poślubiła Henryka Braunschweiga – przedstawiciela jednej z najstarszych rodzin patrycjuszowskich Kołobrzegu, pałac ten nazywany jest Pałacem Braunschweigów. To przykład wytwornej rezydencji mieszczańskiej w stylu empire, z bogatym wystrojem hallów na obydwu kondygnacjach oraz sali bankietowej na piętrze, w której między innymi odbywały się spotkania ludzi morza. Niezaprzeczalną atrakcję i ozdobę tej sali stanowi plafon, czyli duże dekoracyjne malowidło sufitowe, wykonane na papierze przedstawiające rzymską boginię Florę otoczoną girlandami z kwiatów.Przed wybuchem drugiej wojny światowej budynek wykupiło miasto i rozpoczęło jego remont z przeznaczeniem na muzeum. Po wojnie mieścił się tu Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, sąd i inne instytucje. W 1977 roku, po kapitalnym remoncie, budynek przejęty został przez Muzeum Oręża Polskiego. Obecnie mieści się w nim Oddział Historii Miasta kołobrzeskiego muzeum, z dwiema wystawami stałymi. Fot. na str. głównej Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), Wikipedia.

Wystawa Dzieje Kołobrzegu” znajduje się w podziemiach budynku, w piwnicach z pięknymi łukowymi sklepieniami. Otwarto ją 9 maja 2003 roku w ramach obchodów jubileuszu 40-lecia powojennego muzealnictwa w Kołobrzegu. Ekspozycja w sposób chronologiczny przedstawia ponad tysiącletnią historię miasta, od wczesnego średniowiecza do połowy dwudziestego wieku. w 2017 r. oddział otrzymał nazwę Muzeum Miasta Kołobrzeg, a wystawa została przebudowana i powiększona, kompelskowo prezentując historię miasta.

 

Wystawa Zbiory metrologiczne” istnieje od 1978 r. Jest specjalistyczną kolekcją starych narzędzi pomiarowych, jedną z nielicznych o tej tematyce w Polsce. Prezentowane na niej miary wyeksponowano w czterech salach, na parterze budynku. Dominują miary z XIX i XX wieku, chociaż znaj-dują się tu także pojedyncze obiekty pochodzące z XVIII, a nawet XVII w.

Do Państwa dyspozycji jest Czytelnia oraz bogaty księgozbiór zgromadzony w Bibliotece i Gabinecie Zbiorów Specjalnych  –  pełni funkcje sali do kameralnych spotkań, konsultacji, lekcji bibliotecznych.

 

 

SALA PLAFONOWA

 

WYSTAWY STAŁE

DZIEJE KOŁOBRZEGU
to podróż w czasie, która rozpoczyna się we wczesnośredniowiecznym grodzie i wiedzie przez kolejne etapy historii miasta: miasto lokacyjne, miasto twierdzę i uzdrowisko. W niezwykły klimat jaki panował w Kołobrzegu od czasów najdawniejszych do współczesności, wprowadza bogata kolekcja zabytków archeologicznych, sztuki zdobniczej i malarstwo. Idąc śladem najstarszego osadnictwa zwiedzający może podziwiać makiety grodu kołobrzeskiego i sposoby warzenia soli. Wielkoformatowe panoramy XV- wiecznego miasta i portu towarzyszą zabytkom obrazującym wytwórczość dawnych rzemiosł: garncarstwa, snycerstwa, tkactwa, szewstwa, rybołówstwa, rolnictwa oraz wytwory sztuki zdobniczej pochodzące z pracowni rogowniczej i bursztyniarskiej. W klimat kupieckiego miasta przenoszą nas sakiewki, odważniki, denarki kołobrzeskie oraz świadectwa handlu i importów: ceramika i kamionka. Poznajemy także style życia dawnych mieszkańców (zabytki łowieckie i jeździeckie, elementy wyposażenia pielgrzymów czy kości i pionki służące grom i zabawom) oraz ich życie codzienne ( naczynia, lampki oliwne, łyżki, wyposażenie mieszkań). Historia miasta to także zabytki sztuki sakralnej.
Muzeum posiada w swojej kolekcji unikatową XIII wieczną figurkę św. Jana Ewangelisty z drewna cisowego ; XIV wieczną kołatkę z bazyliki, rzeźby z kościołów środkowopomorskich, kielichy mszalne, znaki pielgrzymie.
Dopełnieniem historycznej podróży jest prezentacja multimedialna pokazująca Kołobrzeg z przełomu XIX i XX wieku oraz jego najważniejsze zabytki.ZBIORY METROLOGICZNE
Kołobrzeska kolekcja narzędzi pomiarowych jest jedną z nielicznych o tej tematyce w Polsce. Cenne zabytki metrologiczne to bogaty zbiór wag (szalkowych, sprężynowych, przesuwnikowych, dziesiętnych), którego ozdobą jest kołobrzeska waga ratuszowa z 1680r. Wspaniale prezentuje się także zbiór akcesoriów do wag: odważników, korcy, pojemników. Kolekcje uzupełniają specjalistyczne miary warsztatowe: zegarmistrzowskie, szewskie, drukarskie i geodezyjne. Na uwagę zwiedzających zasługuje odważnik z herbem Gdańska oraz kolekcja wag typu Berangera i Robervala.

 

WYSTAWY CZASOWE

Navigare Necesse est

Interaktywna wystawa poświęcona przyrządom nawigacyjnym jest uzupełnieniem stałej ekspozycji zbioru miar i wag, gdzie podczas zwiedzania będziemy mogli zbadać zjawisko dewiacji kompasu, doświadczalnie sprawdzimy działanie przechyłomierza, odkryjemy znaczenie okrętowych flag kodowych. Oprócz map i kompasów zaprezentowane na wystawie są eksponaty kolekcjonerskie, jak Laska Jakuba i Astrolabium- średniowieczny komputer. Wystawa została zaprojektowana i wykonana przez Elizę Gauer-Bernatowicz, przy pomocy merytorycznej kpt. Józefa Gawłowicza i Jarosława Bogusławskiego.

 

 

 

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.