Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

WYRZUTNIA RAKIETOWA WP-8Z

Broń rakietowa

Wyrzutnię rakietową WP-8z polskiej konstrukcji produkowano w latach 1964–1965 dla wojsk powietrznodesantowych. Broń zapewniała znaczną siłę ognia, którą wykorzystywano do niszczenia środków ogniowych piechoty, stanowisk artyleryjskich czy też umocnień polowych. Wyrzutnie WP-8z pozostawały na wyposażeniu jednostek powietrznodesantowych Wojska Polskiego do lat 90 -dziesiątych.

WP-8Z ROCKET LAUNCHER

The WP-8z rocket launcher designed in Launcher made between 1964 and 1965. Airborne units used it. Launcher provided a serious fire support. It stayed in service until the 1990's.