Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

WYRZUTNIA RAKIET OPERACYJNO-TAKTYCZNYCH R 170

Broń rakietowa

Wyrzutnia rakiet operacyjno-taktycznych R-170 (system 9K51) była pierwszym tej klasy wozem bojowym wykorzystywanym przez siły zbrojne Układu Warszawskiego. Rakieta mogła przenosić ładunek konwencjonalny lub jądrowy i przeznaczona była do niszczenia punktów dowodzenia, zgrupowania wojsk i ważnych obiektów strategicznych. Zestaw R-170, w nazewnictwie NATO określano, jako SCUD-A. W czasie Zimnej Wojny w Wojsku Polskim mobilne wyrzutnie rakiet przyporządkowano do czternastu dywizjonów rakiet taktycznych. Prezentowany egzemplarz został przekazany z jednostki wojskowej nr 1530 w Regnach.

 

R-11M LAUNCHPAD

The vehicle was in military unit No. 1530 in Regny. Rocket operational-tactical R-11M was the first mobile launchpad of amies of the Warsaw Pact. The set could carry out an attack by means of nuclear charge. According to NATO codes the set R-11M is known as SCUD. During the Cold War the Polish Army had fourteen Brigades of operational-tactical missiles.