Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

Cennik

Od 1 lutego 2017 proponujemy Państwu ujednolicony cennik biletów wstępu, który pozwala  na zwiedzanie wystawy stałej i czasowej w jednej cenie*

 

Bilet normalny

Adults/Normal

1 Oddział 2 Oddziały 3 Oddziały
20 zł 35 zł 50 zł

Bilet ulgowy

Reduced/Ermassigt

1 Oddział 2 Oddziały 3 Oddziały
15 zł 25 zł 40 zł

Bilet bezpłatny

Free/Kostenlos

Bilet bezpłatny przysługuje dzieciom do 7-ego roku życia (zwiedzanie wraz z opiekunem).

Bilet rodzinny (2+1, 2, 3, 4)

Family/Fammilien

Bilet rodzinny przysługuje 2 rodzicom lub opiekunom z dzieckiem lub dziećmi w wieku 7–18 lat.

1 Oddział 2 Oddziały 3 Oddziały
50 zł 75 zł 100 zł

Bilet grupowy (cena od osoby)

Groups/Gruppen

1 Oddział 2 Oddziały 3 Oddziały
12 zł 18 zł 25 zł

 

Podborsko

Muzeum Zimnej Wojny

Normalny Ulgowy Grupy 30+
20 zł  15 zł 10 zł

 

*Nie dotyczy opłat za wstęp na wystawę czasową w dniu ustawowo wolnym od opłat za wstęp na wystawy stałe – art 10 pkt 2 Ustawy o Muzeach.

Cennik dodatkowy

Bilet plenerowy

Open-air Exhibition/Freilicht Ausstellung

8 zł
[BRAMKA OBROTOWA] Oddział Dzieje Oręża Polskiego przy ul. Emilii Gierczak 5

Opłata za przewodnika

Guide/Führer

70 zł/godz. – przewodnik w języku polskim
100 zł/godz. – przewodnik w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim

Lekcja muzealna – zajęcia w muzeum

History workshop inside museum/Museumsstunden im Inneren des Museums

6 zł/osobę
Cena za jedną godzinę zajęć

Lekcja muzealna – zajęcia poza muzeum

History workshop outside museum/Museumsstunden außerhalb des Museums

7 zł/osobę
Cena za jedną godzinę zajęć

Rodzinne Spotkania z Historią

Family workshop/Familienworkshop

15,00 zł/rodzina
Lekcja trwa 1 godzinę zegarową

Bilet specjalny**

Bilet dla mieszkańców miasta i powiatu

12 zł
Bilet można uzyskać za okazaniem dowodu tożsamości

** nie dotyczy Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku

Wystawa czasowa

Temporary exhibition/Temporäre Ausstellung

12 zł
Cena dotyczy biletu wstępu na wystawę czasową w Oddziale Historii Miasta lub w Oddziale Dzieje Oręża Polskiego

WSTĘP BEZPŁATNY NA WYSTAWY STAŁE

Free entry – permanent exhibition/Eintritt frei – Standige Ausstelung

1.05 - 31.08: poniedziałek
1.09 - 30.04: środa

 

Zasady zwiedzania Muzeum w dniach bezpłatnego wstępu na wystawy stałe

Informujemy, że od dnia 01.08.2019 r. w dniach bezpłatnego wstępu na wystawy stałe w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ze względu na bardzo duże zainteresowanie oraz bezpieczeństwo zwiedzających i zbiorów, obowiązują następujące zasady:

  1. W dniach, w których wstęp do muzeum na wystawy stałe jest nieodpłatny, obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika i bez rezerwacji.
  2. Zwiedzanie grupowe jest możliwe w tych dniach jedynie w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora.
  3. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji.