Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

KOŁOWY TRANSPORTER OPANCERZONY BTR-40

Pojazdy

Wojsko Polskie posiadało ok. 150 sztuk transporterów BTR-40. Pojazdy te wykorzystywano do zadań o charakterze rozpoznawczym. BTR-40 używany był prze Armię Radziecką oraz państwa Układu Warszawskiego. Prezentowany egzemplarz został wyprodukowany w 1956 r. a do Muzeum trafił w 1975 r. z Jednostki Wojskowej 1503 w Łodzi.

 

BTR-40 ARMORED PERSONNEL CARRIER

The vehicle was made in 1956 and served in the Polish Army. The Soviet vehicle BTR-40 was as a scout car. The vehicle was passed to the Museum from the Military Unit 1503 Łódź in 1975.