Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

Miary nalewne

ZBIORY

Dwa rosyjskie naczynka wywzorcowane w wiedrach (wiedro - dawna rosyjska jednostka pojemności płynów, wynosiła ok. 12.3 l). Są to miary do płynów tzw. nalewne. Niezwykle rzadkie, a przez to bardzo cenne. Mają kształt ściętego stożka. Wykonane są z miedzianej blachy, z wyznaczoną pojemnością 1/100 wiedra (ok. 120 ml). Pochodzą  prawdopodobnie z 1893 i 1895 roku. Używane były w Rosji lub na  terenach ziem polskich znajdujących się pod zaborem rosyjskim.