Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

DZIAŁO SAMOBIEŻNE ASU-85

Działa samobieżne

ASU-85 to lekkie działo samobieżne typu zakrytego na podwoziu gąsienicowym przeznaczone głównie dla wojsk powietrznodesantowych. Eksponat znajdujący się w naszym muzeum jest jednym z niewielu pojazdów tego typu na świecie. Po raz pierwszy pojazdy zaprezentowano podczas słynnej defilady Tysiąclecia Państwa Polskiego w lipcu 1966 r. Prezentowany egzemplarz został przekazany do Muzeum przez Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Wojska Polskiego w 1977 r.

 

ASU-85 SELF-PROPELLED GUN

The ASU-85 assault cannon in the museum of Polish weapons in Kolobrzeg is one of the few vehicles, as in the world. The first time the vehicles were showed during the famous parade of the Millennium of the Polish state in July 1966. The vehicle was passed from the Museum of the Department of tank and truck of the Polish Army in 1977.