Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

CZOŁG ŚREDNI T-34/85

Czołgi

Prezentowany egzemplarz wyprodukowany został w Zakładach Mechanicznych w Łabędach w latach pięćdziesiątych XX wieku. Do Muzeum trafił w roku 1973 z 36. Łużyckiego Pułku Zmechanizowanego w Trzebiatowie(Jednostka Wojskowa 3126). Projekt czołgu średniego T-34/85 powstał po bitwie na Łuku Kurskim. Modernizacja polegała na przezbrojeniu czołgu w armatę kalibru 85 mm. Produkcja tego wariantu trwała w latach 1944–1958. Skompletowano blisko 44,000 egzemplarzy, co stawia ten czołg w czołówce najliczniej produkowanych gąsienicowych wozów bojowych XX wieku.

 

T-34/85 MEDIUM TANK

The T-34/85 medium tank made in Mechanical Workshop of Labędy in the 50's. The vehicle in Museum since 1973. The project of the T-34/85 medium tank is a result of modernization of T-34/76. The model entered into production in 1944. T-34/85 consists of both barrel of 85 mm and bigger turret. The production of this variant was developed between 1944 and 1958. The total number of T-34/85 consists of approximately 44 000 pieces. Between 1951 and 1956 the Polish military industry carried out production of tank.