Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

Związek Sybiraków

SYBIRACKI WAGON PAMIĘCI

Związek Sybiraków został utworzony w 1926 roku w Katowicach. Od 1928 roku przyjął charakter ogólnopolski. Głównym jego celem było skupienie byłych zesłańców i więźniów politycznych z Syberii, a także przebywających tam dawniej wszystkich polskich żołnierzy i działaczy politycznych oraz społecznych. Zajmował się głównie pracami badawczymi – gromadzeniem i opracowywaniem materiałów historycznych. Działalność organizacji zawieszono w 1939 roku.

Ojczyzno nasza, Ziemio ukochana
w trzydziestym dziewiątym cała krwią zalana
Nie dość, że Polskę na wpół rozebrali
Jeszcze Polaków na Sybir wysłali....

frag. „Pieśni Wygnańców z Ojczyzny”
Edmund Drozd


W grudniu 1988 roku w Warszawie wznowiono działalność Związku Sybiraków. Reaktywacji dokonała garstka weteranów z przedwojennego związku, byłych zesłańców i żołnierzy – Sybiraków, pod przewodnictwem Ryszarda Reiffa, który został pierwszym prezesem. Powojenny związek zrzeszał i zrzesza osoby, które doświadczyły represji ze strony reżimu komunistycznego, zaś jego głównym zadaniem jest upamiętnienie losów Polaków zesłanych na „nieludzką ziemię” oraz opieka i pomoc tak prawna jak i finansowa udzielana członkom i rodzinom po poległych i zmarłych Sybirakach.

Jeśli my zapomnimy o nich
to niech Bóg zapomni o nas.


opracowała
Anetta Bolechowska