Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

Wiek XVII

DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO

Wiek XVII był stuleciem wojen prowadzonych przez państwo polsko-litewskie ze Szwecją, Turcją, Tatarami, Moskwą i Kozakami. Polskie wojsko odnosi wówczas wiele znakomitych zwycięstw (Kircholm 1605, Kłuszyn 1610, Trzciana 1629, Beresteczko 1651, Chocim 1621 i 1673, Wiedeń 1683). Jednakże pomimo tego Rzeczpospolita utraciła swoją mocarstwową pozycję.

 


Kotwice i kabestan okrętowy, XVII-XVIII wiek

 

Z tego okresu prezentujemy między innymi eksponaty związane z walkami na morzu: kotwice i kabestan okrętowy – wydobyte z morza przez kołobrzeskich rybaków, sprawny technicznie kompas okrętowy, modele okrętów: „Wodnik” i „Św. Jerzy”, ½ funtowy falkonet. Zwiedzający mogą też zobaczyć: uzbrojenie towarzysza i pocztowego elitarnej jazdy polskiej – husarii, uzbrojenie pancernych – jazdy średniej, różne typy hełmów i broni białej używanej w Polsce.