Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

Konferencja prasowa podsumowująca projekt w 2018 roku

15.12.2018

12 grudnia 2018 r. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zorganizowało otwarta konferencję prasową, w głównej siedzibie muzeum – Pałacu Braunschweigów, podsumowującą zrealizowany projekt badawczy pt.: “Wraki Kołobrzegu 2018. Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP”.

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej

04.12.2018

Pod koniec listopada, w ramach programu „Wraki Kołobrzegu 2018”, muzealnicy zrealizowali 15 bezpłatnych prelekcji, adresowanych do uczniów szkół każdego szczebla. Bałtyk i Ziemia Kołobrzeska są od wieków połączone nierozerwalną więzią, zajęcia miały na celu przede wszystkim uświadomienie młodzieży, jak ważne jest morskie dziedzictwo, jego zabezpieczenie i kultywowanie.

Ostatni etap badań terenowych

07.11.2018

Ostatni terenowy etap badań polegał na weryfikacji stanowisk wrakowych przez płetwonurków. Nurkowania badawcze prowadzone były z pokładu jednostki Saracen II w okresie sierpień-wrzesień 2018 r. Prace prowadzone były przy stosunkowo słabej przejrzystości wody sięgającej od 0,5 metra do maksymalnie 3-4 metrów. 

Podsumowanie etapu sonarowego 2018

02.11.2018

Prace poszukiwawcze w 2018 roku prowadzone były na wysokości Podczela i zlokalizowano 3 nowe stanowiska wrakowe.Tereny na wysokości Podczela były miejscem desantu wojsk rosyjskich podczas wojny siedmioletniej, konfliktu o zasięgu światowym, który trwał w latach 1756-1763. W 1757 roku do wojny przeciwko Prusom przystąpiła Rosja. Podczas wojny trzykrotnie trwały walki o twierdzę Kołobrzeg.

Prace hydrograficzne przeprowadzone w okresie sierpień-wrzesień 2018 roku

18.10.2018

Celem tego etapu prac było rozpoznanie całego obszaru badawczego pod kątem lokalizacji wszelkich anomalii mogących stanowić materiał do dalszych analiz i weryfikacji. Do badań wykorzystano sonar holowany PulSAR marki Kongsberg GeoAcoustics pracujący na częstotliwości 675 kHz oraz echosondę wielowiązkową GeoSwath Plus pracującą na częstotliwości 500 kHz,  dostarczone i obsługiwane przez pracowników firmy ESCORT Sp. z o.o. 

Umowa na realizację badań Wraki Kołobrzegu 2018

18.06.2018

W maju została podpisana umowa dotycząca badań podwodnych, w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych, realizowanych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowę zawarto pomiędzy Muzeum a Dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Dofinansowanie badań ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

25.04.2018

Muzeum Oręża Polskiego rozpoczyna kolejną edycję morskich projektów badawczych. W tym roku udało nam się otrzymać wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych 2018. Nasz projekt pn.: „Wraki Kołobrzegu 2018. Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP”  będzie realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zadanie: "Wraki Kołobrzegu 2018. Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury