Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
WYDARZENIA

II Festiwal Wczesnośredniowieczny „Budzistowo – dawny Kołobrzeg” - Budzistowo, 05-06.09.2020 r.

 • Tematem wiodącym II Festiwalu w Budzistowie są życie i tajemnice podgrodzia w czasach pierwszych Piastów. Miejsce wydarzenia wpisuje się w to zagadnienie – odbywa się ono na terenie rzeczywistego, dawnego, kołobrzeskiego podgrodzia.
 • Na terenie obozowiska historycznego zaprezentowane zostaną m.in. tzw. ginące zawody, powszechne w średniowieczu, w tym: ciesielstwo, barwierstwo, garncarstwo, kowalstwo, snycerstwo, wytwarzanie oraz używanie instrumentów muzycznych, zielarstwo, dawna kuchnia.
 • Duży nacisk położony zostanie na profesje ściśle związane z Kołobrzegiem wczesnośredniowiecznym: myślistwo, rybołówstwo oraz wyrób soli.
 • Na terenie obozowiska odbywać się będą pokazy walk wojów w formie treningów oraz pojedynków.
 • Podczas II Festiwalu promowane będzie dziedzictwo kulinarne Pomorza – w części gastronomicznej zainstalowane zostaną stanowiska wystawców akcji „Polska smakuje”. Na miejscu dostępne będą wyłącznie produkty regionalne wytwarzane przez mieszkańców naszego regionu oraz rzemieślnicze piwo „Colberg”.
 • Podczas II Festiwalu odbędzie się walne czytanie na głos powieści p.t.: „Gra w kości” autorstwa Elżbiety Cherezińskiej. Do lektury zapraszamy każdego. Czytana książka z autografami autorki oraz wszystkich osób, które wezmą udział w akcji zostanie przekazana na cele charytatywne.
 • W niedzielę, 06.09.2020 r. zaplanowany został panel ekspercki – cykl prelekcji dotyczących wczesnego średniowiecza na Pomorzu. Wygłoszą je eksperci z branży. Gościem specjalnym Festiwalu będzie prof. dr hab. Stanisław Rosik – specjalista w zakresie chrystianizacji Pomorza oraz autor biografii Bolesława III Krzywoustego.
 • Przedstawicieli mediów zapraszamy do realizacji materiałów backstage’owych:
  • Piątek, godz. 12.00-20.00 – budowa obozowiska historycznego.
  • Niedziela, godz. 09.00-10.30 – wewnętrzny turniej walk wojów.
 • II Festiwal trwać będzie na łące przy ul. Kasztanowej w Budzistowie w sobotę, 05.09.2020 r. od godz. 11.00 do 18.00 oraz niedzielę, 06.09.2020 r. od godz. 11.00 do 15.00. Wstęp jest bezpłatny.