Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
PROJEKTY MUZEALNE

Flota PŻB w malarstwie Adama Werki

 Adam Werka to jeden z najbardziej uznanych i rozpoznawalnych polskich malarzy-marynistów.  Jego twórczość to w Polsce niemal synonim marynistyki. Uprawiał on styl morskiego malarstwa realistycznego. Wykształcił charakterystyczny dla siebie styl malowania statków i okrętów, rozpoznawalny dla czytelników czasopism i publikacji marynistycznych. Cały czas stanowi on niedościgniony wzór dla współczesnych malarzy i grafików marynistyki, którzy w swych pracach przedstawiających krajobrazy morskie z łodziami, okrętami oraz sceny batalistyczne na morzu starają się kontynuować jego styl.

Adam Werka urodził się  2 czerwca 1917r. w Dublanach, niewielkiej miejscowości położonej niedaleko Lwowa. Przed wybuchem drugiej wojny światowej mieszkał w Bydgoszczy, tu też chodził do szkoły. W rodzinie nie było tradycji morskich, ale bardzo często jeździł na wybrzeże i marzył o zostaniu marynarzem. Walcząc w czasie kampanii wrześniowej, podczas przedzierania się do Warszawy, został wzięty do niewoli niemieckiej. Tuż po zakończeniu wojny w 1945 r. zamieszkał w Łodzi, gdzie powstały jego pierwsze prace.  Stąd po kilku latach przeniósł się do Warszawy. Zaczął publikować w latach pięćdziesiątych XX wieku. Wykonał setki ilustracji do czasopism i książek o tematyce marynistycznej takich jak „Morze”, „Miniatury Morskie”, „Mały Modelarz”. Rozpoczął też pracę w redakcji graficznej wydawnictwa Wiedza Powszechna. Wizerunkami polskich statków handlowych i pasażerskich, okrętów, żaglowców i jachtów zilustrował m.in. kalendarze „Morza”oraz monograficzną publikację Jana Piwowońskiego „Flota spod biało-czerwonej”, poświęconą dziejom polskiej marynarki wojennej i floty handlowej do końca lat 80. XX wieku. Artysta zmarł w Warszawie 16 grudnia 2000r. Adam Werka malarz – marynista zdobył status niedoścignionego wzoru i prekursora tego typu malarstwa w powojennej Polsce. 

Na wystawie „40 lat Polskiej Żeglugi Bałtyckiej” znajdują się akwarele tego wybitnego malarza, potwierdzające jego kunszt i umiejętności warsztatowe, zarówno jeśli chodzi o kompozycję prac jak i rozwiązania kolorystyczne. Znajdziemy tu wyraziste ujęcia czterech promów pływających w barwach PŻB: MF Wilanów, MF Wawel, MF Gryf i MF Pomerania. 

Prace Adama Werki znalazły się także na prezentowanych tu kartach pocztowych. Malarz  namalował dziesiątki obrazów przedstawiających polskie okręty i statki, które były częstym motywem zdobiącym pocztówki. Te wyeksponowane na wystawie wydano w serii armatorskiej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, na którą składa się siedem kart z sylwetkami promów: MF Gryf, MF Pomerania, MF Rogalin, MF Silesia, MF Skandynawia, MF Wawel i MF Wilanów. 

Anetta Bolechowska