Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Zajęcia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

W dniu 12 września br. w Sali Plafonowej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu odbyły się ostatnie już w tym roku zajęcia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej z tematu "Cechy charakterystyczne oraz sposoby identyfikacji zabytkowej broni palnej i broni białej".

Funkcjonariusze SG uczestniczą w kursie doskonalącym „ Przewóz przez granicę i identyfikacja zabytków", realizowanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Celem zajęć kursu było nabycie przez jego uczestników umiejętności w zakresie wskazania podstawowych elementów pozwalających na identyfikację broni białej i palnej na przestrzeni wieków.

Tematyka zajęć obejmowała następujące treści:

  1. Rodzaje broni palnej i broni białej na przykładzie kolekcji muzealnej.

  2. Cechy charakterystyczne broni palnej.

  3. Cechy charakterystyczne broni białej.

Zajęcia z ogromną pasją i niezwykłym profesjonalizmem przeprowadzili Pani Barbara Skomiał oraz Pan Radosław Horanin z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.