Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

XIX edycja Powiatowego Konkursu Historycznego "Kołobrzeg – moja mała ojczyzna"

Za nami XIX edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Kołobrzeg – moja mała ojczyzna”. Konkurs przeprowadzany jest już od kilku lat w ramach obchodów Dni Kołobrzegu. Skierowany jest do uczniów klas IV-VI. Po szkolnych eliminacjach nastał czas na drugi etap, przeprowadzony w Muzeum Oręża Polskiego. Wzięły w nim udział dwuosobowe zespoły z następujących szkół:
SP nr 3, 4, 5, 6, 8 oraz z Zespołu Placówek Oświatowych Morska Kraina.
Organizatorami wydarzenia było Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, w osobie pana Piotra Leszmanna, oraz Szkoła Podstawowa nr  4 w Kołobrzegu, w osobie Pani Barbary Hordyjewskiej.

Konkurs był podzielony na trzy etapy:

1. Każdy z zawodników rozwiązywał krzyżówkę historyczną, składającą się z trzynastu haseł. Za każde odgadnięte hasło otrzymywało się dwa punkty. Trzeba przyznać, że uczestnicy spisali się bardzo dobrze i na tym etapie zdobyli dużo punktów. Czworo z nich, za największą ilość punktów z tego etapu,  otrzymało nagrody indywidualne:
    • Andrzej Gosek Sp nr 4         22 punkty
    • Oskar Misterek Sp nr 3        20 punktów
    • Mateusz Dziędziura Sp nr 4         18 punktów
    • Hanna Blumensztejn Sp nr 6        18 punktów

2. Drugi etap składał się z trzech części (zadania wykonywane były drużynowo) :
    • wypisanie dziesięciu średniowiecznych zabytków sakralnych w Kołobrzeskiej Bazylice;
    • wymienienie trzech czynników, które wpłynęły na rozwój gospodarczy miasta w średniowieczu;
    • kilka pytań związanych z historią grodu i miasta lokacyjnego.

3. W trzecim etapie każda drużyna, na podstawie takiego samego, przygotowanego wcześniej zestawu, miała do odgadnięcia dziesięć ilustracji. 

Po bardzo emocjonującej rywalizacji, z radością przedstawiliśmy zwycięskie drużyny:

I miejsce – Sp nr 4     Mateusz Dziędziura i Andrzej Gosek    82,5 pkt.

II miejsce – Sp nr 3    Oskar Misterek i Mateusz Kurażyński    68 pkt.

II miejsce – Sp nr 8    Aleksandra Ostrysz i Piotr Domański    68 pkt.

III miejsce – Sp nr 6    Hanna Blumensztejn i Wojtek Śmigielski    58 pkt.


Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział i ogrom wysiłku włożonego w pogłębienie znajomość historii naszego miasta. Szczególne podziękowania kierujemy do komisji sędziowskiej w składzie: Jerry Jarosław Bogusławski oraz Paweł Urbaniak, za szybkie, sprawne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy uczestników konkursu.

Dziękujemy również:

Gminie Miasto Kołobrzeg,
Starostwu Powiatowemu w Kołobrzegu,
Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,

za ufundowanie nagród, dyplomów i poczęstunku.