Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Wizyta Agencji DPAA w Kołobrzegu

Pierwszymi osobami, które zwiedziły wystawę poświęconą ,,Archeologii lotniczej” w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, była oficjalna delegacja amerykańskich historyków z rządowej organizacji Defense POW/MIA Accounting Agency. Przybyłych z USA gości interesowały przede wszystkim pozostałości amerykańskich samolotów, które znajdują się w Muzeum. Wysłannicy Amerykańskiego Rządu wyrazili zainteresowanie rozwijaniem dalszej współpracy z naszą placówką. Szczególnie interesują ich prace naukowo-badawcze prowadzone przez MOP,  które dotyczą amerykańskich wraków lotniczych. Osiągnięcia i zasięg działań amerykanów jest imponujący, ale my też nie mamy czego się wstydzić. Pomimo ograniczonych możliwości finansowych, dzięki współpracy z wieloma instytucjami, organizacjami oraz osobami prywatnymi, prace prowadzone przez Muzeum są realizowane i przynoszą wiele ciekawych odkryć. Amerykańska Agencja DPAA deklaruje pomoc oraz chęć wspierania Muzeum w dalszych działaniach.