Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Wirtualna Gazeta Muzeum Oręża Polskiego

Dążąc do poprawy oferty kulturalnej i promocji Kołobrzegu oraz jego okolic, przystąpiliśmy do konkursu na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Dzięki uzyskanym środkom chcemy w innowacyjny sposób udostępnić większy format Gazetki Muzealnej, poświęcony przede wszystkim morskiemu i akwakulturowemu dziedzictwu kultury. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem poszerzonej gazetki. Stworzyliśmy ponad 100 stron tekstu, zdjęć i filmów, poświęconych wielu ciekawym tematom związanym z naszym regionem! Gazeta dostępna jest w wielu formatach, dzięki czemu wygodnie przejrzycie ją tak na komputerze, jak i telefonie komórkowym. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z szerokim zainteresowaniem oraz wzbogaci wiedzę lokalnej społeczności, a także wszystkich Polaków!

Gazeta Muzealna jest dostępna na stronie internetowej: http://www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/