Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Warsztaty dla Straży Granicznej

W ramach wieloletniej współpracy Muzeum Oręża Polskiego i Straży Granicznej 19.06.2024 r. w Sali Plafonowej odbyły się warsztaty dla Służb w zakresie ochrony zabytków. Wzięli w nich udział koordynatorzy jednostek Straży Granicznej z całej Polski, a omawiane kwestie dotyczyły rynku kolekcjonerskiego, broni palnej, białej, obiektów wielkogabarytowych i archeologii.  Warsztaty przeprowadzili: Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego Aleksander Ostasz oraz pracownicy Działu Wojskowości Radosław Horanin i Wojciech Tułaza.