Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

VII Kołobrzeski Dzień z Rotmistrzem Witoldem Pileckim

26 października 2019 r. w Kołobrzegu odbędzie się VII Kołobrzeski Dzień z Rotmistrzem Witoldem Pileckim. Ten projekt, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna, od początku był odpowiedzią na potrzebę, by jak najlepiej rozpowszechniać wiedzę o osobie i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego, na tle czasów, w których ten niezłomny bohater żył i działał. Każdego roku przybliżana jest wtedy też wiedza o historii wojennej i powojennej Polski, jak i II Rzeczypospolitej. To niewątpliwie wspaniała lekcja historii dla młodego pokolenia Polaków.

Z drugiej strony to jedyne takie coroczne wydarzenie kulturalne na Pomorzu Zachodniopomorskim, związane z życiem i działalnością legendarnego Rotmistrza, gdzie prezentowane są programy artystyczne, np. koncerty i spektakle teatralne.

Każdej edycji towarzyszy osobiście syn Rotmistrza – Pan Andrzej Pilecki.

 

Tegoroczny program przedstawia się następująco:

 

Godz. 11.00, aula I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika:

 

- VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności rtm. Witolda Pileckiego, adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej z województwa zachodniopomorskiego.

 

Godz. 12.00, Sala Plafonowa Muzeum Oręża Polskiego ul. Armii Krajowej 13

- „Rakowieckiej na Łączkę” – wykład Jarosława Wróblewskiego z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Jarosław Wróblewski jest absolwentem dziennikarstwa na

Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego i długoletnim pracownikiem programu „Warto Rozmawiać”. Jest również autorem książek: „Zośkowiec” (Książka Historyczna Roku 2014), „Gryf” i „Kwatera Ł Wolność jest kuloodporna” (nominowanej w 2018 r. do Książki Historycznej Roku). Obecnie pracuje w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i jest redaktorem naczelnym biuletynu „Rakowiecka 37”.

 

Godz.15.00, sala widowiskowa Regionalnego Centrum Kultury im. Z.Herberta, ul. Solna 1

 

- Wręczenie nagród laureatom VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności rtm. Witolda Pileckiego;

- „Witold” – pokaz filmu dokumentalnego w reż. Tadeusza Pawlickiego;

- „W hołdzie Żołnierzom Niezłomnym” – koncert Tadeusza „Tadka” Polkowskiego.

Tadeusz Polkowski znany jest jako Tadek Firma Solo, rapujący patriota. Występował w zespole hip-hopowym Firma, którego był współzałożycielem. Udzielał się w formacji DMF (Dwóch Małoletnich Fachowców). Śpiewa m.in. o Żołnierzach Wyklętych, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, gen. Auguście Emilu Fieldorfie ps. Nil czy Danucie Siedzikównie „Ince”. Współpracuje z Muzeum AK w Krakowie.

 

Wstęp na wydarzenia – wolny.

 

Organizatorem VII Kołobrzeskiego Dnia z Rotmistrzem Witoldem Pileckim jest stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna w Kołobrzegu. Współorganizatorzy: Powiat Kołobrzeski i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

Partnerzy: Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, Instytut Pileckiego w Warszawie, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej i Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe.

 

Patronat Honorowy objęli: Andrzej Pilecki – syn rtm. Witolda Pileckiego, Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski, Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Jacek Pawłowicz – dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Wojciech Kozłowski – dyrektor Instytutu Pileckiego.


 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.