Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Uroczystość ślubowania Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej

W poniedziałek, 18 marca, o godz. 11:00, przy Pomniku Zaślubin w Kołobrzegu odbyło się niezwykle ważne wydarzenie upamiętniające moment, kiedy Polska odzyskała dostęp do morza. W uroczystości wzięli udział Jungowie Ligi Morskiej i Rzecznej, składając ślubowanie na znak pamięci o historycznych wydarzeniach, które odmieniły losy kraju po latach niemieckiej okupacji.

Ceremonia ta stanowiła symboliczne połączenie pokoleń: najstarszych kombatantów, uczestników walk o Kołobrzeg, z młodzieżą związaną z Ligą Morską i Rzeczną. Każdego roku, wspólnie z władzami samorządowymi i mieszkańcami, spotykają się oni pod Pomnikiem Zaślubin, aby oddać hołd wydarzeniom sprzed lat i uczcić odzyskanie dostępu do Bałtyku.

W trakcie tej uroczystości, Kombatancką Gwiazdą Pamięci uhonorowano prezydent Annę Mieczkowską. To wyraz uznania za jej zaangażowanie i wkład w prace na rzecz kombatantów oraz społeczności lokalnej.

Wydarzenie to było także okazją do wyrażenia podziękowań dla osób wspierających realizację inscenizacji „Bój o Kołobrzeg”. Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego, publicznie podziękował za pomoc Wiceministrowi Obrony Narodowej Stanisławowi Wziątkowi, Prezydent Miasta Kołobrzeg Annie Mieczkowskiej oraz Staroście Kołobrzeskiemu Tomaszowi Tamborskiemu. Wyrazem pamięci i szacunku dla historii była ceremonia złożenia kwiatów oraz symboliczne zanurzenie flag w wodach morza.

Ta uroczystość manifestuje głęboki respekt wobec historii oraz akcentuje znaczącą funkcję, którą nasz naród spełnił w dążeniu do niepodległości i autonomii. Rytuał przysięgi młodych członków Ligi Morskiej i Rzecznej wyróżnia się w rocznicowych celebracjach, eksponując trwałość tradycji i transmisję patriotycznych ideałów.