Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Uroczysta kolacja Towarzystwa Przyjaciół MOP

Grudzień to miesiąc do podsumowania mijającego roku. Do tej tradycji przyłączyło się również Towarzystwo Przyjaciół MOP w Kołobrzegu, organizując dla swoich członków i zaproszonych gości uroczystą kolację, w której wzięło udział blisko trzydzieści osób. Ważne, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać, przedyskutować sprawy bieżące oraz przyszłe, a wszystko to w atmosferze zbliżajacych się Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie nasze rozpoczęło się od prezentacji najważniejszych tegorocznych wydarzeń i osiągnięć, do których należą:

  • XVIII Targ Solny,
  • Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa,
  • Marsz Pamięci szlakiem bohaterów walk o Kołobrzeg,
  • XX Regionalny Konkurs Historyczny "Moja mała ojczyzna",
  • kontynuacja prowadzenia koła historycznego seniorów (prelekcje, wyjazdy studyjne itp;),
  • kontynuacja prowadzenia koła rekonstrukcji historycznej dla dzieci i młodzieży "Słowianie",
  • prowadzenie prac wykopaliskowych grupy Eksploracyjno – Poszukiwawczej Parsęta, która działa przy Towarzystwie.

 

 

Warto podkreślić, że spotkanie odbyło się poza Kołobrzegiem, na terenie Gminy Rymań, gdzie od kilku lat działa Stowarzyszenie Historyczne Dębosz, które posiada własną Regionalną Izbę Muzealną, a jej członkowie między innymi biorą udział w pracach wykopaliskowych. Jak sami mówią najstarszy zabytek, który znajduje się w kołobrzeskim Muzeum (berło sztyletowe), jest tam dzięki nim, bo zostało odnalezione właśnie przez Dębosza przy wsparciu "naszej" grupy Parsęty.

Od kilku lat razem z Dęboszem działamy na rzecz lokalnej społeczności. Dlatego razem z nami byli: Edmund Kaźmierski, Darek Pułło oraz Tadeusz Dach.

Mamy nadzieję, że zbliżający się rok 2023 będzie dla obydwu Stowarzyszeń obfity w wydarzenia, dające możliwość odkrywania kart historii i zainteresowania nimi lokalnej społecznści, bo jak pisał amerykański pisarz, klasyk fantastyki naukowej Robert A. Heinlein "Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości – ani przyszłości".