Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

W dniu 7 maja br., w Sali Plafonowej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, odbyły się zajęcia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tematem szkolenia były: "Cechy charakterystyczne oraz sposoby identyfikacji zabytkowej broni palnej i broni białej".

Funkcjonariusze SG pojawili się u nas w związku z uczestnictwem w kursie doskonalącym: „ Przewóz przez granicę i identyfikacja zabytków", realizowanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Celem zajęć w Muzeum było nabycie przez jego uczestników umiejętności w zakresie wskazywania podstawowych elementów, pozwalających na identyfikację broni białej i palnej, na przestrzeni wieków. Tematyka zajęć obejmowała omówienie rodzajów broni palnej oraz broni białej, a także jej charakterystykę na przykładzie eksponatów z kolekcji kołobrzeskiego muzeum. Dodatkowo uczestnikom zaprezentowano również eksponaty z innych dziedzin, np. archeologii czy metrologii, z którymi mogli się zapoznać na poświęconych im wystawach.

Zajęcia  przeprowadzili: mgr Barbara Skomiał oraz  Radosław Horanin z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.