Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

"Średniowieczny Kołobrzeg słowem i obrazem malowany"

Dnia 10 czerwca w Muzeum Oręża Polskiego, w sali plafonowej, odbyło się uroczyste podsumowanie Regionalnego Konkursu Literacko-Plastycznego „Średniowieczny Kołobrzeg słowem i obrazem malowany". Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów 1 Armii WP oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Część plastyczna konkursu była adresowana do uczniów szkół podstawowych w kategoriach klas 5-6 oraz 7-8, a literacka w kategorii klas 7-8. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów oraz kształcenie poczucia przynależności do swojej małej Ojczyzny.

 

 

W konkursie wzięły udział szkoły: SP3, SP4, SP6, SP ,,Morska kraina”( ogółem 34 uczniów).

Komisja konkursowa w składzie Piotr Leszmann, Barbara Hordyjewska oraz Magdalena Grondys-Welc przyznała w kategorii prac literackich następujące miejsca:

I miejsce:
Aleksander Koliński SP,,Morska Kraina”
Lena Puc SP4

II miejsce:
Oliwia Jędrzejczak SP3
Oliwia Jama SP4

III miejsce:
Wiktoria Dudała SP6
Anna Adamowska SP4

 

Kategoria prac plastycznych klas 5-6

I miejsce:
Karina Kotynia
Nadia Grajewska
Julia Skotnicka
Maria Talkowska

II miejsce:
Michał Czochra
Nikita Myroshrychenko
Piotr Rychlewski
Eleonora Dobrańska

III miejsce:
Paulina Jankowska
Lilianna Grabowska

 

Kategoria prac plastycznych klas 7-8

I miejsce:
Kornelia Skubisz
Agata Cięszczyk
Weronika Reczek
Jagoda Stępień
Weronika Mioduszewska

II miejsce:
Alicja Siuta
Piotr Miedziński
Julia Cybula

III miejsce:
Wiktoria Ceglarek
Julia Kiełbasińska

Wyróżnienia:
Klaudia Sadecka
Anna Ludkowska
Mateusz Łęcki
Hanna Maksymowicz
Maksymilian Stacherski
Kacper Dowżycki
Anna Kalkowska
Anna Adamowska
Wiktoria Świątek

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Podziękowania otrzymali również nauczyciele-opiekunowie uczniów: Mariola Warpachowicz (SP ,,Morska Kraina), Magdalena Elert-Sowa (SP6), Joanna Szydłowska (SP3), Izabela Jakubowska (SP4), Magdalena Grondys-Welc (SP4). Wszystkim serdecznie gratulujemy.