Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Spotkanie z Panem Kazimierzem Ratajczykiem

W ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, 23 września w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu przy ulicy Armii Krajowej 13 odbyło się spotkanie z Panem Kazimierzem Ratajczykiem. Tematem spotkania była historia powojennego, kołobrzeskiego harcerstwa.

 

 

Spotkanie przebiegło w miłej, pełnej wspomnień atmosferze. Dzięki unikatowym zdjęciom i dokumentom można było przypomnieć sobie sylwetki harcmistrzów oraz uroczystości z udziałem harcerzy. Gość spotkania przedstawił wszystkim sylwetki znanych sympatyków harcerstwa oraz przybliżył działalność hufców i Harcerskiego Ośrodka Morskiego. Na zakończenie spotkania członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów Jantar zaprosili do wspólnego odśpiewania pieśni harcerskich.