Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Spotkanie z harcerzami

26 czerwca w Muzeum Miasta Kołobrzeg odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Muzeum oraz Bałtyckiego Hufca Morskiego ZHP w Kołobrzegu. Strony określiły zasady i charakter współpracy w ramach zaproponowanej przez harcerzy inicjatywy, którą wspólnie będziemy realizować. Towarzystwo będąc uczestnikiem konkursu, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura na lata 2023-2025 w Województwie Zachodniopomorskim, będzie podmiotem wspierającym działania harcerzy w przygotowaniu i realizacji inicjatywy "Biwak równonocy - święto plonów". Spotkanie zakończyło się podpisaniem umowy pomiędzy stronami. Organizatorem programu Bardzo Młoda Kultura ze strony Narodowego Centrum Kultury w województwie zachodniopomorskim jest Goleniowski Dom Kultury. Głównym celem programu jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze, którego zadaniem jest przyczynianie się do kreatywnego, sprawczego i inicjatywnego działania młodzieży, a także kształtowania postaw i umiejętności, współpracy, zaufania społecznego oraz odpowiedzialności.