Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Spotkania z ciekawymi ludźmi – Wiesław Seidler

Czwartkowy wieczór zgromadził w sali plafonowej miłośników spotkań z ciekawymi ludźmi. Naszym gościem był Wiesław Seidler ze Szczecina, który bardzo ciekawie i przystępnie przybliżył zgromadzonym tematykę kotwic, jako symbolu morza, nadziei, techniki i historii. Każdy z nas zapewne zetknął się z kotwicami, czy to patrząc na stojące przy nabrzeżu statki, czy też na kotwice jako pomniki. Kotwice stanowiły symbol morza, więc pojawiały się jako pamiątki, loga i elementy herbów. Najczęściej jednak są one dla nas tylko bezimiennymi przedmiotami wypełniającymi niezauważenie znajdująca się wokół nas przestrzeń. Kotwica była dla żeglarzy, marynarzy i rybaków jednak czymś o wiele więcej – symbolem nadziei na bezpieczny powrót do domu. Stanowią one także jeden z najstarszych symboli chrześcijańskich. Kotwice bardzo często zobaczymy w kościołach, jako elementy wyposażenia ołtarzy, witraży itp.