Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Społeczna Rada Kultury

15 listopada odbyło się inauguracyjne spotkanie Społecznej Rady Kultury w Kołobrzegu, zorganizowane w Laboratorium Kultury Adebar. Prezydent miasta, Anna Mieczkowska, która powołała tę radę 4 października 2023 r., otworzyła nowy rozdział w zarządzaniu kulturowym miasta.

Rada zebrała reprezentantów różnorodnych środowisk kulturalnych, w tym artystów, naukowców, liderów społecznych oraz aktywistów. Jej głównym celem, zgodnie z „Programem rozwoju kultury miasta Kołobrzeg do roku 2030+”, jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces zarządzania kulturą, pobudzanie aktywności społecznej i wspieranie twórczości artystycznej.

Wśród nominowanych do Rady znaleźli się również przedstawiciele Muzeum Oręża Polskiego. Aleksander Ostasz, dyrektor muzeum, oraz Robert Dziemba, kierownik działu historii Kołobrzegu, otrzymali nominacje za swoje zaangażowanie w promocję lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego. Piotr Leszmann, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego, został wyróżniony za działania na rzecz edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej.

Jednym z kluczowych wyzwań dla Rady będzie przygotowanie Kołobrzegu do roli Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. To wydarzenie stanowi doskonałą okazję do promocji miasta i jego bogatej oferty kulturalnej na arenie międzynarodowej.

Inicjatywa ta ma na celu nie tylko wzbogacenie życia kulturalnego miasta, ale również włączenie w nie jak najszerszego kręgu mieszkańców, tworząc dynamiczną i zaangażowaną społeczność, zjednoczoną wokół kultury.