Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Reduta Solna

Genezy powstania reduty należy doszukiwać się w wydarzeniach z walk w 1807 roku. Wtedy to podczas przygotowań do wojny z Francuzami, w miejscu, gdzie dziś stoi reduta, zbudowano lekką fortyfikację polową – tzw. przyczółek mostowy (Salinen Brűckenkopf).

Leżał on nieopodal tężni solankowych, stąd pierwszy człon niemieckiej nazwy. Przyczółek wzniesiono na przedpolu mostu solnego, którego ochronie miał on służyć. Jednakże w ostatnich dniach walk (1-2 lipca 1807 r.) miejsce to zostało zdobyte z marszu, bez żadnego wysiłku. Po obronie twierdzy w 1807 roku, podczas której o mały włos nie zdobyto miasta, wyciągnięto pewne wnioski co do dalszego istnienia twierdzy i rozpoczęto jej modernizację. Większość prac wykonano w latach 1832-1836.

 

Cały artykuł do przeczytania i duża ilość zdjęć w Gazecie Muzealnej:
http://www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-sierpien-2019/reduta-solna/

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4:

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.