Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Przekazanie odznaki In Memoriam – Tadeusz Kościuszko

W poniedziałek 13 stycznia 2020 r. Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Spotkanie odbyło się w ramach podróży studyjnej do Krakowa i Wrocławia.

 

 

Fundacja od wielu lat wspiera nasze Muzeum, aktywnie działając na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Prezes Zarządu Fundacji Pan Tomasz Otrębski przekazał na ręce Dyrektora Muzeum Odznakę Pamiątkową In Memoriam – Tadeusz Kościuszko, ustanowioną w dwustu dwudziestą pierwszą rocznicę przysięgi Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim. Serdecznie dziękujemy, życzymy kolejnych sukcesów i liczymy na dalszą owocną współpracą obu placówek.