Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Prelekcja historyczna pt."Sztuka Legionów Polskich"

W ramach obchodów związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości zapraszamy Państwa na prelekcję historyczną pt."Sztuka Legionów Polskich", którą wygłosi Pan Jerzy Brukwicki.
Odbędzie się ona 8 listopada, o godz. 18.00 w Muzeum Miasta Kołobrzeg, przy ul. Armii Krajowej 13 (sala plafonowa)


Prelekcja ”Sztuka Legionów Polskich” to opowieść o sztuce z lat 1914-1918, która przedstawiała i interpretowała czyn i wysiłek żołnierski, dokumentowała aktualne wydarzenia, codzienne życie obozowe i frontowe, obrazowała sceny bitew i potyczek, wielomiesięczne czuwanie w okopach i umocnieniach wojennych oraz na stanowiskach obserwacyjnych i ogniowych, czas po walkach: żołnierski odpoczynek, transporty rannych i pogrzeby, rejestrowała wojenne zniszczenia, utrwalała wizerunki żołnierzy i oficerów. Ponadto legionowi artyści projektowali obiekty architektoniczne, sztandary, mundury, godła żołnierskie i oficerskie oraz wojskowe odznaki pamiątkowe. Na wybór środków artystycznego przekazu wpływ miały uciążliwe, trudne warunki pracy artystów na linii frontu i na postojach, wymagające nieustannej improwizacji. Stworzono szczególny, wyrazisty obraz nowoczesnej wojny, jaką była I wojna światowa.
Z Legionami Polskimi swój żywot związało około 200 twórców (z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na front poszło 89 profesorów i studentów). Służyli w różnych rodzajach broni i służb. Stanowili kadrę żołnierską i oficerską, prowadzili działalność informacyjną i propagandową. Wielu z nich wykazało się niemałym talentem wojskowym. Osiągali stopnie oficerskie i generalskie. W późniejszych latach organizowali struktury odrodzonego Wojska Polskiego, nowe instytucje publiczne i gospodarcze, zakładali partie polityczne i organizacje społeczne.


Jerzy Brukwicki - krytyk sztuki, kurator wystaw, dziennikarz. Wieloletni szef warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz. Autor i kurator ponad trzystu wystaw w kraju i za granicą, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Sylwestra Ambroziaka, Tadeusza Brzozowskiego, Andrzeja Wajdy, pokazów problemowych, plakatów kulturalnych i społecznych. W latach 80. zrealizował kilkanaście wystaw ruchu kultury niezależnej. Autor tekstów o sztuce i wydarzeniach kulturalnych. Wydawał i redagował pismo o sprawach kultury "Wybór", "Informator kulturalny. Spotkania z Warszawą", współpracował z redakcją "Kaleidoscope", "WIK", "Pokaz", "Rondo Europa", "Polish Culture", "Kunstmarkt", culture.pl, portalmini.eu.